ISOT Registry Committee
 • Dr.Gopalkrishnan - Hyderabad

 • Dr.Ravi Raju - Hyderabad

 • Dr S Sahariah - Hyderbad

 • Dr.Anant Kumar – N.Delhi

 • Dr.Georgi Abraham - Chennai

 • Dr.Mohan Rajpurkar - Nadiad

 • Dr.Bharat Shah - Mumbai

 • Dr.Kripalani - Mumbai

 • Dr.Sandeep Guleria - N.Delhi

 • Dr.R.K.Sharma - Lucknow

 • Dr.Thiagrajan – Chennai